ระดับชุด 20 - นิทรรศการ ชุด ชาย หญิง สิ่งสมมุติ (พ.ศ. 2561)

สูจิบัตรนิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมุติ 301 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 303 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 304 ชายหญิง สิ่งสมมุติ 305 ชายหญิงสิ่งสมมุติ ชายหญิงสิ่งสมมุติ 1 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 2 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 3 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 4 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 5 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 6 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 7 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 8 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 9 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 10 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 11 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 12 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 13 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 14 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 15
ผลลัพธ์ 1 to 20 of 91 Show all

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TMP-20

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ ชุด ชาย หญิง สิ่งสมมุติ (พ.ศ. 2561)

วันที่

  • 2018 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

ระดับชุด

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมุติ ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ (Gender Illumination)
วันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
เป็นนิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ มีการจัดแสดงเรื่องราวและข้าวของจากปัจเจกชน สร้างการรับรู้ สร้างความเท่าทันต่อความเป็นไปร่วมสมัย

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

หมายเหตุ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://knowledge-center.museumsiam.org/book-detail/6806#.XmCUDqj7SUm

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร