ระดับชุด 21 - ชาย หญิง สิ่งสมมุติ (พ.ศ. 2561)

301 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 303 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 304 ชายหญิง สิ่งสมมุติ 305 ชายหญิงสิ่งสมมุติ ชายหญิงสิ่งสมมุติ 1 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 2 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 3 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 4 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 5 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 6 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 7 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 8 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 9 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 10 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 11 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 12 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 13 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 14 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 15 ชายหญิงสิ่งสมมุติ 16
ผลลัพธ์ 1 to 20 of 90 Show all

พื้นที่Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TMP-21

ชื่อเรื่อง

ชาย หญิง สิ่งสมมุติ (พ.ศ. 2561)

วันที่

  • 2018 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

ระดับชุด

ขนาดและสื่อ

ริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

งื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related people and organizations

Related genres

Related places