ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์--มิวเซียมสยาม

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์--มิวเซียมสยาม

Equivalent terms

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์--มิวเซียมสยาม

Associated terms

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์--มิวเซียมสยาม

2 Archival description results for ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์--มิวเซียมสยาม

2 results directly related Exclude narrower terms

นิทรรศการ ชุด ชาย หญิง สิ่งสมมุติ (พ.ศ. 2561)

นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมุติ ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ (Gender Illumination)
วันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
เป็นนิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ มีการจัดแสดงเรื่องราวและข้าวของจากปัจเจกชน สร้างการรับรู้ สร้างความเท่าทันต่อความเป็นไปร่วมสมัย

นิทรรศการ ชุด สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน (Tattoo COLOR, Tattoo HONOR : Traditional Tattoos in Taiwan and Thailand)

สูจิบัตร นิทรรศการ สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน (Tattoo COLOR, Tattoo HONOR : Traditional Tattoos in Taiwan and Thailand)
วันที่ 15 กรกฎาคม - 27 ตุลาคม 2562
เวลา 10.00 - 18.00 น.
เป็นนิทรรศการเสนอเรื่องราวของการสักและอุปกรณ์ งานศิลปะจากศิลปิน ชาติพันธุ์ ภาพถ่าย ตำนานและสารคดี