Showing 2847 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

2011 results with digital objects Show results with digital objects

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องคลังความรู้)

การปรับปรุงอาคารสำนักงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีการปรับปรุงทั้ง 6 ชั้น โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น 1 และ 2 ก่อน ตามสัญญาเลขที่.... เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความทันสมัย เหมาะแก่การใช้งาน รองรับงานบ...

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกคลังความรู้

การจัดทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องคลังความรู้เริ่มจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ โดยแยกตามประเภท มีการลงทะเบียน เพื่อสำหรับตรวจสอบในภายหลัง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกคลังความรู้

การจัดทรัพยากรสารสนเทศ : รูปจดหมายเหตุ อุปกรณ์ยืม-คืนหนังสือ

กล่องใส่รูปเก่าที่ขอสำเนามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และอุปกรณ์สำหรับยืม-คืนหนังสือ เช่น ปืนยิงบาร์โค้ด

การจัดทรัพยากรสารสนเทศ : เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก

เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก สำหรับใช้พิมพ์ข้อมูลลงบัตรสมาชิก โดยด้านหลักบัตรมีข้อมูลของหน่วยงานแล้ว เพียงพิมพ์ด้านหน้าบัตร พร้อมกับรูปสมาชิกท่านนั้นๆ

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ : จัดเก็บอุปกรณ์ไอที

อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ในห้องสมุด เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เครื่องปริ้นสลิป เครื่องยืม-คืนหนังสือ เครื่องลบสัญญาณแม่เหล็ก ประตูอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ได้แพคลงกล่อง เพื่อทำการขนย้ายไปยังโกดังของบริษัท

การจัดทรัพยากรสารสนเทศ : ประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติได้ทำการถอดออก โดยเจ้าหน้าที่ไอที และเก็บใส่กล่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สามารถขนย้ายได้ง่ายและสะดวก

งานขนย้าย

ขนย้ายโดยบริษัท บางกอก ขนย้าย จำกัด เริ่มขนย้ายวันที่ 26 กันยายน 2559

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกคลังความรู้

งานเคลื่อนย้ายไปชั้น 5

ทยอยเก็บของสำหรับย้ายไปห้องทำงานชั้น 5 เป็นเวลาชั่วคราว (ย้ายไปวันที่ 25 ตุลาคม 2559) มีกำหนดอยู่ชั่วคราว 2 เดือนตามแผน คือ ห้องสมุดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 60

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกคลังความรู้

Results 1 to 20 of 2847