เรื่อง 002 - แผ่นพับ นิทรรศการ ชุด ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TMP-14-01-002

ชื่อเรื่อง

แผ่นพับ นิทรรศการ ชุด ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1

วันที่

  • 2014-10-13 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

พิมพ์4สี 2หน้า กว้าง41.5ซม.สูง29.5ซม. กระดาษ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

แผ่นพับเกี่ยวกับนิทรรศการท่าเตียน

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร