สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2004-06-18

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ มีหน้าที่ดังนี้

  • วางแผน กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
  • พัฒนาเนื้อหาและการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดทำชุดนิทรรศการ
  • สรรหาหัวข้อเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการและจัดทำบทนิทรรศการ
  • สนับสนุนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของงานวิชาการ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 2. แผนกการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำ กำกับ ควบคุมการผลิต ออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
  • จัดทำคู่มือการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของ สพร.
 3. แผนกคลังความรู้ (Learning Center)

  • บริหารจัดการและดำเนินการคลังความรู้จัดการหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อการบริการ
  • สร้างสรรค์มุมอ่านหนังสือหรือมุมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการต่อยอดองค์ความรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรักการอ่านหนังสือ

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

 • Clipboard

 • Export

 • EAC

Related subjects

Related places