เรื่อง 002 - นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้

Original วัตถุดิจิตอล not accessible

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-PER-01-03-02-002

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การไหว้
“นมัสเต” เป็นท่าทางที่ใช้ทักทายของชาวอินเดียแบบนอบน้อม คล้ายคลึงกับการไหว้ของไทยนัก ลักษณะของการพนมมือแบบนี้เห็นได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้นกำเนิดที่แท้จริง มาจากไหนไม่มีใครรู้ แต่การไหว้แบบไทยไทยถือว่างดงามและเป็นที่ยอมรับระดับมิสยูนิเวอสจ้า
Wai
“Namasté”, an Indian greeting to express respect, is similar to “Wai” in Thailand. The gesture, with hands pressed together and fingers pointed upwards in front of the chest, is commonly used in most Southeast Asian countries. Although its origin is unknown, Thai Wai is highly regarded as a graceful gesture and even performed by Miss Universe 2005 (Natalie Glebova).

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

วัตถุดิจิตอล (Master) rights area

วัตถุดิจิตอล (อ้างอิง) rights area

วัตถุดิจิตอล (Thumbnail) rights area

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places