Series 02 - นิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ (พ.ศ. 2552)

แบบนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ แบบนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ แบบนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ แบบนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ แบบนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ แบบนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ แบบนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ

Identity area

Reference code

TH NDMI EXH-SPC-02-02

Title

นิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ (พ.ศ. 2552)

Date(s)

  • 2009-07 (Creation)

Level of description

Series

Extent and medium

Context area

Repository

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

บริษัท การบินไทย ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์นิทรรศการ จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ ที่จะช่วยกระตุ้นต่อมอยากรู้ พากันค้นหาและค้นพบนอร์เวย์ผ่านเรื่องราวทั้งด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในความเหมือนและความต่างจนสร้างความฉงนของทั้งสองมุมโลก และที่สำคัญตอบคำถามที่ว่า “มีดีอะไรที่นอร์เวย์” ภายใต้นิทรรศการในรูปแบบของมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Language and script notes

Finding aids

Generated finding aid

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Institution identifier

Accession area