เถร อด เพล

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

เถร อด เพล

Equivalent terms

เถร อด เพล

Associated terms

เถร อด เพล

1 Archival description results for เถร อด เพล

1 results directly related Exclude narrower terms

ไทยทำ...ทำทำไม : เถร อด เพล

เถร อด เพล

ไม่ใช่ชื่อของสิ่งของ แต่เป็นเทคนิควิธีการ “เข้าไม้” ที่ใช้หลักการ สอด ขัด ล็อค ดูซับซ้อนและสวยงามสามารถต่อยอดไปใช้ประดิษฐ์ได้ตั้งแต่ของเด็กเล่นจนถึงโครงศาลา