ระหัดวิดน้ำ

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

ระหัดวิดน้ำ

Equivalent terms

ระหัดวิดน้ำ

Associated terms

ระหัดวิดน้ำ

1 Archival description results for ระหัดวิดน้ำ

1 results directly related Exclude narrower terms

ไทยทำ...ทำทำไม : ระหัดวิดน้ำ

ระหัดวิดน้ำ

การจะวิดน้ำเข้านาจะต้องใช้ระหัด ประกอบด้วยกงล้อและตัวราง รางระหัดมีความยาวพาดจากที่นาไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ในระดับต่ำกว่า เพื่อเพิ่มความเร็วของรอบเฟือง เมื่อกงล้อหมุน ก็จะหมุนเฟือง ซึ่งจะไปหมุนใบพัด ที่พาดผ่านเฟืองทั้งสองอีกที ใบพัดในรางระหัดนี้เองที่เป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านา