Sub-file 17 - ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง

นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-PER-01-03-17

ชื่อเรื่อง

ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง

วันที่

  • 11042017 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

Sub-file

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

จัดแสดงความเป็นมาของการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และพัฒนาการของพื้นที่ในบริเวณนี้ รวมทั้งอาคารนิทรรศการ ขณะบูรณะ “อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เก่า (เดิม)” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 เพื่อเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ได้มีการค้นพบองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมของสถาปนิกชาวอิตาเลียน และช่างในสมัยก่อน ที่สำคัญพื้นที่กระทรวงพาณิชย์เดิม ได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ นำไปสู่การค้นพบรากฐานของวังในสมัยรัชการที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕ รวมถึงหลักฐานต่างๆที่ขุดค้นพบ

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places