คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อกำกับดูแลงานออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ และสถาปัตยกรรมภายใน อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)--รายงานการประชุม

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อกำกับดูแลงานออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ และสถาปัตยกรรมภายใน อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)--รายงานการประชุม

Equivalent terms

คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อกำกับดูแลงานออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ และสถาปัตยกรรมภายใน อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)--รายงานการประชุม

Associated terms

คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อกำกับดูแลงานออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ และสถาปัตยกรรมภายใน อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)--รายงานการประชุม

0 Archival description results for คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อกำกับดูแลงานออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ และสถาปัตยกรรมภายใน อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)--รายงานการประชุม

We couldn't find any results matching your search.