เอกสารระดับกลุ่ม EXH - แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ

นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเบิกโรง นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้
ผลลัพธ์ 1 to 20 of 1178 Show all
Original วัตถุดิจิตอล not accessible

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH

ชื่อเรื่อง

แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

เอกสารระดับกลุ่ม

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

ชื่อของผู้สร้าง

ประวัติศาสตร์ชีวประวัติ

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

จัดเก็บแผนผัง เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ รวมถึงภาพถ่ายภายในห้องนิทรรศการและวัตถุที่จัดวาง

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

วัตถุดิจิตอล (Master) rights area

วัตถุดิจิตอล (อ้างอิง) rights area

วัตถุดิจิตอล (Thumbnail) rights area

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places