ระดับชุด 01 - นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)

โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด กระบี่ โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด สตูล โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด ระนอง โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด เพชรบุรี โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด กาญจนบุรี โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด สุพรรณบุรี โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด จันทบุรี โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด ตราด โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด เชียงราย โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด พะเยา โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด แพร่ โปสเตอร์ นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด เรียงความประเทศไทย จังหวัด สุโขทัย โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน คนอีสาน จังหวัด มุ... โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน คนอีสาน จังหวัด กา... โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน จังหวัด มหาสารคาม โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน จังหวัด ร้อยเอ็ด โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน จังหวัด ยโสธร โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน จังหวัด อุบลราชธานี โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน จังหวัด ศรีสะเกษ โปสเตอร์นิทรรศการ มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน จังหวัด สุรินทร์
ผลลัพธ์ 1 to 20 of 24 Show all

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TRA-01

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)

วันที่

  • 2017-04-24 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

ระดับชุด

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

พิพิธภัณฑ์ติดล้อ muse mobile 1 เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ชุดแรก ที่จัดสร้างขึ้นในปี 2551 พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มอบหมายให้ฝ่ายมิวเซียมสยามเป็นฝ่ายรับผิดชอบ โดยมีนายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ หัวหน้าฝ่ายมิวเซียมสยามเป็นผู้กำกับดูแลโครงการ

โครงการจัดทำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ (Muse Mobile) ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและปรัชญาของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านชุดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่สัญจรสู่เด็กและเยาวชน เพื่อเปิดเวทีและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาค อันเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล เพื่อบ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำเรื่องราวและประเด็นสำคัญของ ชุดนิทรรศการถาวรเรียงความประเทศไทย มานำเสนอเป็นองค์ความรู้สำคัญของชาติ เพื่อสร้างแนวคิดและมุมมองต่อคนไทยและประเทศไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี บนหลักการของเหตุและผล และความดีงาม อันจะนำมาสู่ ความรักและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

พิพิธภัณฑ์ติดล้อ muse mobile 1 ติดตั้งและจัดแสดงที่จังหวัดลำปางเป็นแห่งแรก

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places