สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายสื่อสารและการตลาด

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายสื่อสารและการตลาด

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2004-06-18

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

ฝ่ายสื่อสารและการตลาด สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในระยะสั้นและระยะยาว
  • ประสานงานและทำการตลาดเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
  • พัฒนางานวางระบบสมาชิกสัมพันธ์
  • การระดมทุนระยะสั้นและระยะยาว จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ และการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนประจำปี
 2. แผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลาย
  • ดูแล ปรับปรุงข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ และบริหารงานสื่อออนไลน์
  • เผยแพร่การดำเนินงานของและภาพลักษณ์องค์กร
  • ประสานงานสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ
 3. แผนกบริหารงานร้านค้า (Muse shop/Kitchen) มีหน้าที่ดังนี้

  • วางระบบการจำหน่วยสินค้าในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ การจัดหาสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย รวมทั้งการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของความต้องการด้านสินค้า การกำหนดราคาสินค้า
  • ประเมินผลการดำเนินการของร้านค้าในพิพิธภัณฑ์
 4. แผนกสื่อและสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสารองค์กร สนับสนุนงานการตลาด การจัดกิจกรรม และการหารายได้
  • จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่การดำเนินงานของ สพร. และภาพลักษณ์องค์กร

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

 • Clipboard

 • Export

 • EAC

Related subjects

Related places