Sub-file 02 - ห้องไทยแท้

นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-PER-01-03-02

ชื่อเรื่อง

ห้องไทยแท้

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

Sub-file

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

เป็นห้องที่ทำให้เกิดความอยากรู้ว่าไทยแท้คืออะไร และเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าไทยแท้
ไทยแท้ มาจากผสมผสาน เลือกรับปรับและใช้ ได้อย่างสมบูรณ์แบบและลงตัว
การไหว้ มวยไทย ส้มตำ ตัวอักษรไทย ดนตรีไทย รำไทย ล้วนแล้วแต่มีรากที่มีหลากหลาย

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places