Sub-file 04 - ห้องสุวรรณภูมิ

นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-PER-01-03-04

ชื่อเรื่อง

ห้องสุวรรณภูมิ

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

Sub-file

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

เป็นห้องที่ทำให้รู้จัก “สุวรรณภูมิ” ดินแดนแห่งความมั่งคั่งผ่านผู้คน การเกษตร การค้า การสร้างเมือง เทคโนโลยีแห่งโลหะ และความเชื่อ (ผี-พราหมณ์-พุทธ) ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสุวรรณภูมิ คือ รากหง้าของประเทศไทย

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places