Item 010 - ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด พระนคร on the Move

Original วัตถุดิจิตอล not accessible

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TMP-23-03-010

ชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายนิทรรศการ ชุด พระนคร on the Move

วันที่

  • 2019 (Creation)

ระดับlของคำอธิบาย

Item

ขนาดและสื่อ

ภาพถ่ายสีจำนวน 1 ภาพ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

วัตถุดิจิตอล (Master) rights area

วัตถุดิจิตอล (อ้างอิง) rights area

วัตถุดิจิตอล (Thumbnail) rights area

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร