ไฟล์ 03 - ภาพถ่ายนิทรรศการ

ไทยทำ...ทำทำไม : เสียงของไม่จำเป็น ไทยทำ...ทำทำไม : โปง ไทยทำ...ทำทำไม : เกราะลอ ไทยทำ...ทำทำไม : ระหัดวิดน้ำ ไทยทำ...ทำทำไม : ครกกระเดื่อง ไทยทำ...ทำทำไม : เครื่องสีฝัด ไทยทำ...ทำทำไม : เครื่องสีมือ ไทยทำ...ทำทำไม : เถร อด เพล ไทยทำ...ทำทำไม : กระแตเวียน ไทยทำ...ทำทำไม : กะลากันมด ไทยทำ...ทำทำไม : สลากย้อม ไทยทำ...ทำทำไม : เครื่องราง ไทยทำ...ทำทำไม : คาเฟ่ไทยไทย ไทยทำ...ทำทำไม : รายการขนมไทย ไทยทำ...ทำทำไม : รายการเครื่องดื่มไทยไทย ไทยทำ...ทำทำไม : รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ไทยทำ...ทำทำไม : นางกวัก ไทยทำ...ทำทำไม : เปลญวนไม้ไผ่ ไทยทำ...ทำทำไม : ขันโตก ไทยทำ...ทำทำไม : ผ้าหมักโคลน
ผลลัพธ์ 1 to 20 of 30 Show all

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TMP-19-03

ชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายนิทรรศการ

วันที่

  • 2018-05 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

ไฟล์

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places