ไฟล์ 03 - ภาพถ่ายนิทรรศการ

จับไมค์ใส่ขนนก : เพลงลูกทุ่ง จับไมค์ใส่ขนนก : ยุคต้น (พ.ศ. 2481 - 2507) จับไมค์ใส่ขนนก : ยุคทองของเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ. 2507 - 2513) จับไมค์ใส่ขนนก : ยุคภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) จับไมค์ใส่ขนนก : ยุคเพลงเพื่อชีวิต (พ.ศ. 2516 - 2519) จับไมค์ใส่ขนนก : ยุคหางเครื่องและคอนเสิร์ต (พ.ศ. 2519 - 2528) จับไมค์ใส่ขนนก : ยุคเพลงลูกทุ่งแนวสตริง (พ.ศ. 2528 - 2535) จับไมค์ใส่ขนนก : ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน) จับไมค์ใส่ขนนก : ลักษณะสำคัญของเพลงลูกทุ่ง 1 จับไมค์ใส่ขนนก : ลักษณะสำคัญของเพลงลูกทุ่ง 2 จับไมค์ใส่ขนนก : นักแต่งเพลง 1 จับไมค์ใส่ขนนก : นักแต่งเพลง 2 จับไมค์ใส่ขนนก : นักร้อง จับไมค์ใส่ขนนก : การเรียบเรียงเสียงประสาน จับไมค์ใส่ขนนก : เวที จับไมค์ใส่ขนนก : เครื่องดนตรี จับไมค์ใส่ขนนก : เครื่องแต่งกาย จับไมค์ใส่ขนนก : หางเครื่อง 1 จับไมค์ใส่ขนนก : หางเครื่อง 2 จับไมค์ใส่ขนนก : หางเครื่อง 3
ผลลัพธ์ 1 to 20 of 23 Show all

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TMP-03-03

ชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายนิทรรศการ

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

ไฟล์

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places