ระดับชุด 05 - นิทรรศการ ชุด เครื่องรางของขลัง (พ.ศ. 2553)

บัตรเชิญ นิทรรศการ ชุด เครื่องรางของขลัง (พ.ศ. 2553) แบบก่อสร้างนิทรรศการ ชุด เครื่องรางของขลัง เครื่องรางของขลัง : พระเกจิ เครื่องรางของขลัง : ตะกรุด เครื่องรางของขลัง : เบี้ยแก้ เครื่องรางของขลัง : กุมารทอง เครื่องรางของขลัง : นางกวัก เครื่องรางของขลัง : เสื้อ/ผ้ายันต์ เครื่องรางของขลัง : เขี้ยวเสือ เครื่องรางของขลัง : ศาลพระภูมิ เครื่องรางของขลัง : ควายธนู ของที่ระลึก กล้องส่องพระ นิทรรศการ ชุด เครื่องรางของขลัง (พ.ศ. 2553)

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-TMP-05

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ ชุด เครื่องรางของขลัง (พ.ศ. 2553)

วันที่

  • 2010-11 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

ระดับชุด

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

นิทรรศการ ชุด เครื่องรางของขลัง นำเสนอเรื่องราวของระบบความเชื่อท้องถิ่นของกลุ่มคนในสุวรรณภูมิ ซึ่งรวมถึงคนไทย ที่เกิดจากการหลอมรวมกับความเชื่อทางศาสนาจนเกิดเป็นระบบความเชื่อที่ค่อน ข้างซับซ้อนและฝังแน่น ระบบความเชื่อเหล่านี้สามารถแสดงออกมาในรูปของเครื่องรางของขลังชนิดต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นแต่เพียงเรื่องของความงมงาย แต่ความเชื่อเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมทางศาสนา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร