Sub-file 01 - ภาพถ่ายพิธีเปิด นิทรรศการถอดรหัสไทย

ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภาพถ่ายพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-PER-02-03-01

ชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิด นิทรรศการถอดรหัสไทย

วันที่

  • 2017-12-01 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

Sub-file

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จัดพิธีเปิด นิทรรศการถาวรชุดใหม่ในชื่อ “ถอดรหัสไทย” วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้รับเกียรติจากฯพณฯ พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถอดรหัสไทย ภายในนิทรรศการถาวรชุดนี้นำเสนอ 14 ห้องนิทรรศการ ที่นำไปสู่การเรียนรู้ทุกมุมมองความเป็นไทย และพัฒนาการความเป็นไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ เรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย สื่อสาร ผ่านเทคโนโลยีและวิธีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places