เรื่อง 001 - สูจิบัตร กิจกรรม Night at the Museum V: ตอน ปลุกยักษ์

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI ACT-01-01-05-01-001

ชื่อเรื่อง

สูจิบัตร กิจกรรม Night at the Museum V: ตอน ปลุกยักษ์

วันที่

  • 2014-12-26 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

กระดาษพิมพ์ 4 สี กว้าง 20 ซม. สูง 20 ซม.

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

ปลุกยักษ์ ปลุกตำนานแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ สู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ (สูจิบัตรงาน Night at the museum ครั้งที่ 5)

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร