ไหว้พระภูมิ เครื่องเซ่น ขนมไทย -- ขนมชั้น ขนมไทย -- ขนมต้ม ขนมไทย -- ขนมถ้วยฟู ขนมไทย -- ขนมทองหยิบ ขนมไทย -- ขนมสาลี่ ขนมไทย -- ขนมเม็ดขนุน ขนมไทย -- ฝอยทอง ขนมไทย -- ทองหยอด ขนมไทย -- ทองเอก ผลไม้ -- ส้ม ผลไม้ -- แก้วมังกร ผลไม้ -- กล้วย ผลไม้ -- แอปเปิ้ล ผลไม้ -- ทับทิม ผลไม้ -- องุ่น ผลไม้ -- สัปปะรด ผลไม้ -- สาลี่ ผลไม้ -- ส้มโอ ผลไม้ -- ชมพู่

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

ไหว้พระภูมิ เครื่องเซ่น ขนมไทย -- ขนมชั้น ขนมไทย -- ขนมต้ม ขนมไทย -- ขนมถ้วยฟู ขนมไทย -- ขนมทองหยิบ ขนมไทย -- ขนมสาลี่ ขนมไทย -- ขนมเม็ดขนุน ขนมไทย -- ฝอยทอง ขนมไทย -- ทองหยอด ขนมไทย -- ทองเอก ผลไม้ -- ส้ม ผลไม้ -- แก้วมังกร ผลไม้ -- กล้วย ผลไม้ -- แอปเปิ้ล ผลไม้ -- ทับทิม ผลไม้ -- องุ่น ผลไม้ -- สัปปะรด ผลไม้ -- สาลี่ ผลไม้ -- ส้มโอ ผลไม้ -- ชมพู่

Equivalent terms

ไหว้พระภูมิ เครื่องเซ่น ขนมไทย -- ขนมชั้น ขนมไทย -- ขนมต้ม ขนมไทย -- ขนมถ้วยฟู ขนมไทย -- ขนมทองหยิบ ขนมไทย -- ขนมสาลี่ ขนมไทย -- ขนมเม็ดขนุน ขนมไทย -- ฝอยทอง ขนมไทย -- ทองหยอด ขนมไทย -- ทองเอก ผลไม้ -- ส้ม ผลไม้ -- แก้วมังกร ผลไม้ -- กล้วย ผลไม้ -- แอปเปิ้ล ผลไม้ -- ทับทิม ผลไม้ -- องุ่น ผลไม้ -- สัปปะรด ผลไม้ -- สาลี่ ผลไม้ -- ส้มโอ ผลไม้ -- ชมพู่

Associated terms

ไหว้พระภูมิ เครื่องเซ่น ขนมไทย -- ขนมชั้น ขนมไทย -- ขนมต้ม ขนมไทย -- ขนมถ้วยฟู ขนมไทย -- ขนมทองหยิบ ขนมไทย -- ขนมสาลี่ ขนมไทย -- ขนมเม็ดขนุน ขนมไทย -- ฝอยทอง ขนมไทย -- ทองหยอด ขนมไทย -- ทองเอก ผลไม้ -- ส้ม ผลไม้ -- แก้วมังกร ผลไม้ -- กล้วย ผลไม้ -- แอปเปิ้ล ผลไม้ -- ทับทิม ผลไม้ -- องุ่น ผลไม้ -- สัปปะรด ผลไม้ -- สาลี่ ผลไม้ -- ส้มโอ ผลไม้ -- ชมพู่

0 Archival description results for ไหว้พระภูมิ เครื่องเซ่น ขนมไทย -- ขนมชั้น ขนมไทย -- ขนมต้ม ขนมไทย -- ขนมถ้วยฟู ขนมไทย -- ขนมทองหยิบ ขนมไทย -- ขนมสาลี่ ขนมไทย -- ขนมเม็ดขนุน ขนมไทย -- ฝอยทอง ขนมไทย -- ทองหยอด ขนมไทย -- ทองเอก ผลไม้ -- ส้ม ผลไม้ -- แก้วมังกร ผลไม้ -- กล้วย ผลไม้ -- แอปเปิ้ล ผลไม้ -- ทับทิม ผลไม้ -- องุ่น ผลไม้ -- สัปปะรด ผลไม้ -- สาลี่ ผลไม้ -- ส้มโอ ผลไม้ -- ชมพู่

We couldn't find any results matching your search.