เรื่อง 001 - นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้

Original วัตถุดิจิตอล not accessible

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI EXH-PER-01-03-02-001

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องไทยแท้

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

บ้านที่สร้างให้ผีอยู่ เราเรียกว่า ศาลพระภูมิ เห็นได้ทั่วไปในดินแดนสุวรรณภูมิ เพราะมีความเชื่อเรื่อง “ผี” สืบทอดมานับพันปี มีทั้ง “ผี” รักษาบ้านเรือนและคุ้มครองผู้อยู่อาศัย ทั้งที่ให้ความอุดมสมบูรณ์กับผืนแผ่นดิน
A house built for animist spirits called “San Phra Phum” in Thai can be seen in many countries of the Suvarnabhumi area due existing animistic beliefs from thousands of years ago. “Spirits” include those who protect households and enrich the land.

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

วัตถุดิจิตอล (Master) rights area

วัตถุดิจิตอล (อ้างอิง) rights area

วัตถุดิจิตอล (Thumbnail) rights area

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places