เอกสารระดับกลุ่ม PUB - สิ่งพิมพ์เผยแพร่

จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2548) จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2549) จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2549) จุลสาร พิพิธเพลิน : ฉบับที่ 1 (เมษายน - พฤษภาคม 2555) คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยาม สำหรับคุณครู เรื่อง สยามประเทศ คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยาม สำหรับคุณครู เรื่อง ไขความลับ สุวรรณภูมิ
Original วัตถุดิจิตอล not accessible

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI PUB

ชื่อเรื่อง

สิ่งพิมพ์เผยแพร่

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

เอกสารระดับกลุ่ม

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

ชื่อของผู้สร้าง

ประวัติศาสตร์ชีวประวัติ

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

วัตถุดิจิตอล (Master) rights area

วัตถุดิจิตอล (อ้างอิง) rights area

วัตถุดิจิตอล (Thumbnail) rights area

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places