Print preview Close

Showing 1162 results

Archival description
แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ With digital objects
Print preview View:

image 63

แกงฮังเลมีต้นกำเนิดจากประเทศพม่า ส่วนประกอบสำคัญจะต้องมีผงแกงฮังเลหรือผงมัสล่าซึ่งเป็นผงเครื่องเทศแบบผสมแบบเดียวกับการัม มาซาลาของอินเดีย ส่วนน้ำพริกแกงประกอบด้วยพริกแห้ง เกลือ ข่าแก่ ตะไคร้ หอมแดง น้ำมะขามเปียก กระเทียมดอง ถั่วลิสง น้ำตาลอ้อยกินกับมะม่วงสะนาบซึ่งเป็นมะม่วงสับ ยำกับกะปิคั่ว กุ้งแห้งป่น และกระเทียมเจียว

Results 1081 to 1100 of 1162