Print preview Close

Showing 2211 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
With digital objects
Print preview View:

คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยาม สำหรับคุณครู เรื่อง ไขความลับ สุวรรณภูมิ

คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยามสำหรับคุณครู ไขความลับสุวรรณภูมิ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยาม สำหรับคุณครู เรื่อง สยามประเทศ

คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยามสำหรับคุณครู สยามประเทศ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีฉลองอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1

เจ้าหน้าที่ให้บริการความรู้ในมิวเซียมสยาม ถือเป็นผู้สนับสนุนสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบ Discovery Learning จากภาพจะเห็นเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่าน แต่งกายเสื้อผ้าชุดไทยที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ทำให้ผู้เข้าชมสงสัย เกิดคำถาม เจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายถึความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ภายในห้องแปลงโฉมสยาม

ภาพถ่ายพิธีฉลองอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1

การเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstrate)ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเรียนรู้ภายในมิวเซียมสยาม ในภาพนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการความรู้ สวมบทบาทเป็นมารีกีมาร์ ท้าวทองกีบม้า ผู้มีบทบาทสำคัญในวงการอาหาร ขนมหวานของไทย ที่ใช้วิธีเลือกรับปรับใช้ ผสมผสานความรู้ระหว่างขนมโปรตุเกสและวัตถุดิบของไทย จนออกมาเป็นขนมหวานไทย ฝอยทอง

ผลลัพธ์ 1 to 20 of 2211