Print preview Close

Showing 16 results

Archival description
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง With digital objects
Print preview View:

วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

  • TH NDMI MUL
  • Fonds

จัดเก็บไฟล์วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง ที่เกี่ยวข้องหรือผลิตโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ ผังนิทรรศการ ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์ : 260 ปี พระอุบาลี จาริกจารึกนามสยามวงศ์ในลังกา

นิทรรศการ ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์ : 260 ปี พระอุบาลี จาริกจารึกนามสยามวงศ์ในลังกา เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2556 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น.