สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2004-06-18

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

ฝ่ายมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกมิวเซียมสยาม มีหน้าที่ดังนี้
  - บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
  - บริหารจัดการจำนวนผู้เข้าชม

  • ประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑ์
  • การให้บริการความรู้ให้กับผู้เข้าชม แนะนำข้อมูลพื้นฐาน
 2. แผนกพัฒนาและบริหารงานนิทรรศการ มีหน้าที่ดังนี้
  - วางแผน กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
  - บริหารจัดการ ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย บำรุงรักษาปรับปรุงและแก้ไขชุดนิทรรศการถาวร หมุนเวียนและชั่วคราว
  - ศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการชุดนิทรรศการ

  • ศึกษาแนวทางการจัดทำข้อกำหนดเพื่อการออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และชุดนิทรรศการ
 3. แผนกกิจกรรมการเรียนรู้ มีหน้าที่ดังนี้
  - สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
  - สร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมประกอบชุดนิทรรศการ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในพิพิธภัณฑ์และนอกพื้นที่

  • จัดทำเครื่องมือหรือใบงานสื่อสารการเรียนรู้

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

 • Clipboard

 • Export

 • EAC

Related subjects

Related places