เรื่อง 006 - โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง โบราณคดี : นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI PUB-03-006

ชื่อเรื่อง

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง โบราณคดี : นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต

วันที่

  • 2012-08-15 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

กระดาษ พิมพ์ 4 สี กว้าง 14.5 ซม. สูง 21 ซม.

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม "โบราณคดี : นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต" สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร