เรื่อง 002 - วิดีทัศน์ กิจกรรม พิพิธพาเพลิน ตอน มหาวิทยาลัยวัดโพธิ์

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI ACT-02-03-07-01-002

ชื่อเรื่อง

วิดีทัศน์ กิจกรรม พิพิธพาเพลิน ตอน มหาวิทยาลัยวัดโพธิ์

วันที่

  • 2012-08-08 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

CD-Rom กว้าง 14 ซม. สูง 12.5 ซม.

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

ซีดีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับวัดโพธิ์

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร