เรื่อง 002 - สมุดบันทึก กิจกรรม พิพิธพาเพลิน ตอน อาหรับราตรี

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI ACT-02-03-05-01-002

ชื่อเรื่อง

สมุดบันทึก กิจกรรม พิพิธพาเพลิน ตอน อาหรับราตรี

วันที่

  • 2012-08-08 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

กระดาษ กว้าง 20.5 ซม. สูง 15 ซม.

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

สมุดบันทึกพิพิธพาเพลิน ตอน อาหรับราตรี

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร