ระดับชุด 04 - กิจกรรม Museum Festival

สูจิบัตร กิจกรรม Museum Festival 2010 เข็มกลัดที่ระลึก กิจกรรม Museum Festival 2010 สูจิบัตร กิจกรรม Museum Festival 2012 : สี-สรรค์-ปราชญ์-เปรื่อง คู่มือ กิจกรรม Museum Festival 2015 : "ข้าว เกลือ โลหะ" ของที่ระลึก เข็มกลัด กิจกรรม Museum Festival 2015 : "ข้าว เกลือ โลหะ" ของที่ระลึก เสื้อสกรีนลาย กิจกรรม Museum Festival 2015 : "ข้าว เกลือ โลหะ" ของที่ระลึก กระเป๋าผ้า กิจกรรม Museum Festival 2015 : "ข้าว เกลือ โลหะ"

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI ACT-02-04

ชื่อเรื่อง

กิจกรรม Museum Festival

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

ระดับชุด

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places