เอกสารระดับกลุ่ม MUL - วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิ วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิ วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิ ตอน คำให้การของเจ้... วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ ตอน พ่อค้าเปอร์เซีย วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสุวรรณภูมิ ตอน มาลาไคท์ วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสยามประเทศ ตอน พ่อค้าของเก่า วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสยามประเทศ ตอน หญิงชาวกรุงศรีฯ วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสยามประเทศ ตอน มารีกีมาร์ วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องสยามยุทธ วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องกรุงเทพฯ ใต้ฉากกรุงศรี วีดิทัศน์ ประกอบนิทรรศการถาวร ชุด เรียงความประเทศไทย : ห้องชีวิตนอกกรุงเทพฯ วีดิทัศน์ แนะนำสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ วิดีทัศน์ งานเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม วีดิทัศน์ ผังนิทรรศการ ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์ : 260 ปี พระอุบาลี จาริกจารึกนามสยามวงศ์ในลังกา International Seminar on Beads and Beyond
Original วัตถุดิจิตอล not accessible

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI MUL

ชื่อเรื่อง

วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

เอกสารระดับกลุ่ม

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

ชื่อของผู้สร้าง

ประวัติศาสตร์ชีวประวัติ

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

จัดเก็บไฟล์วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง ที่เกี่ยวข้องหรือผลิตโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

วัตถุดิจิตอล (Master) rights area

วัตถุดิจิตอล (อ้างอิง) rights area

วัตถุดิจิตอล (Thumbnail) rights area

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places