สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2004-06-18

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกจัดตั้งและการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Discovery Museum) มีหน้าที่ดังนี้

  • ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งต่อไป
  • รวบรวมและศึกษาความรู้ด้านการออกแบบจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการต่างๆ เพื่อการเผยแพร่
  • กำหนดแนวทางการจัดทำข้อกำหนดเพื่อการออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และชุดนิทรรศการสถาปัตยกรรมภายใน
 2. แผนกพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางเลือก
  • สำรวจและวิเคราะห์แนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เพื่อยกมาตรฐานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
  • งานการศึกษา งานอบรมและพัฒนาเครือข่าย การจัดสัมมนา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์
 3. แผนกคลังโบราณวัตถุและงานอนุรักษ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • บริหารสิ่งของจัดแสดง จัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและสิ่งของจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ
  • ดำเนินการอนุรักษ์เชิงป้องกันสิ่งของจัดแสดงและโบราณวัตถุ
  • ศึกษาและวิจัยโบราณวัตถุทุกชิ้นของ สพร. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและเผยแพร่

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

 • Clipboard

 • Export

 • EAC

Related subjects

Related places