พระนคร--On Foot

อนุกรมวิธาน

รหัส

หมายเหตุของขอบเขต

หมายเหตุแหล่งที่มา

แสดงหมายเหตุ

คำศัพท์เกียวกับลำดับชั้น

พระนคร--On Foot

คำศัพท์ที่เกียวข้อง

พระนคร--On Foot

คำศัพท์Associated

พระนคร--On Foot

1 คำอธิบายจดหมายเหตุ results for พระนคร--On Foot

1 results directly related Exclude narrower terms

แผ่นพับ

นิทรรศการ พระนคร ON FOOT
"Walking Tour ท่องย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด"
ตั้งต้นที่ สถานี "สามยอด" ประตู 3
สิ้นสุดที่ สถานี "สามยอด" ประตู 1
ระยะทาง 3 กิโลเมตร / 2-3 ชั่วโมง