พระนคร--On Foot

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

พระนคร--On Foot

Equivalent terms

พระนคร--On Foot

Associated terms

พระนคร--On Foot

1 Archival description results for พระนคร--On Foot

1 results directly related Exclude narrower terms

แผ่นพับ

นิทรรศการ พระนคร ON FOOT
"Walking Tour ท่องย่านสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด"
ตั้งต้นที่ สถานี "สามยอด" ประตู 3
สิ้นสุดที่ สถานี "สามยอด" ประตู 1
ระยะทาง 3 กิโลเมตร / 2-3 ชั่วโมง