Showing 872 results

Archival description
รูปภาพและภาพถ่าย With digital objects
Print preview View:

ภาพถ่ายพิธีฉลองอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1

การเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstrate)ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเรียนรู้ภายในมิวเซียมสยาม ในภาพนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการความรู้ สวมบทบาทเป็นมารีกีมาร์ ท้าวทองกีบม้า ผู้มีบทบาทสำคัญในวงการอาหาร ขนมหวานของไทย ที่ใช้วิธีเลือกรับปรับใช้ ผสมผสานความรู้ระหว่างขนมโปรตุเกสและวัตถุดิบของไทย จนออกมาเป็นขนมหวานไทย ฝอยทอง

ภาพถ่ายพิธีฉลองอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1

เจ้าหน้าที่ให้บริการความรู้ในมิวเซียมสยาม ถือเป็นผู้สนับสนุนสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบ Discovery Learning จากภาพจะเห็นเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่าน แต่งกายเสื้อผ้าชุดไทยที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ทำให้ผู้เข้าชมสงสัย เกิดคำถาม เจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายถึความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ภายในห้องแปลงโฉมสยาม

Results 861 to 872 of 872