Showing 30 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
Advanced search options
Print preview View:

26 results with digital objects Show results with digital objects

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องแปลงโฉมสยามประเทศ การติดต่อกับโลกตะวันตกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทางสังคมในหลายๆ ด้าน โดยมีนางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหาในห้องนิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้บริหารสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เกี่ยวกับเพลงและสื่อประกอบการเรียนรู้ภายในห้องนิทรรศการสีสันตะวันตก

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการ ห้องสีสันตะวันตก โดยมีนางสาวพธู คูศรีพิทักษ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อนิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพราะคนจะไม่เบื่อ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความรู้ประวัติศาสตร์เก่า ๆ แล้ว ก็จะมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้วย"

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สทเด็จพระเทพฯ เสด็จเข้าสู่ห้อง มองไปข้างหน้า โดยมีนางสาวอัญญพร จริยะบูรณ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินลงลานเอนกประสงค์ โดยมีนางอลิสา ภู่ชอุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ทูลเกล้าถวายหนังสือ มิวเซียมสยาม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

การแสดงโขน ชุด นาคดึกดำบรรพ์ การกวนเกษียรสมุทรตำนานสุวรรณภูมิ โดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

การแสดง ชุด นาคดึกดำบรรพ์ การกวนเกษียรสมุทรตำนานสุวรรณภูมิ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่าย งานทดสอบระบบก่อนเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 โดยนักเรียนโรงเรียนราชินี (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)

เชิญนักเรียนโรงเรียนราชินีทดสอบระบบ ก่อนเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ผลลัพธ์ 21 to 30 of 30