Showing 2211 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
With digital objects
Print preview View:

พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) สนามไชย มีการเปิดตัวสถาบันและสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งที่ 1 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมในพิธีมอบอาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เพื่อเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นแห่งที่ 1 และเข้าชมนิทรรศการชั่วคราว จากบางเกาะเป็นบางกอก : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของคนสยามในลุ่มน้ำลำคลอง

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

นายจาุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี มอบพื้นที่และเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพราะคนจะไม่เบื่อ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความรู้ประวัติศาสตร์เก่า ๆ แล้ว ก็จะมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้วย"

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม บรรยายเนื้อหานิทรรศการ เรื่อง บางเกาะสู่บางกอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการถาวร

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีฉลองอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฉลองอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกระทั่งกลองมโหระทีกเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้บริหารสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เกี่ยวกับเพลงและสื่อประกอบการเรียนรู้ภายในห้องนิทรรศการสีสันตะวันตก

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินลงลานเอนกประสงค์ โดยมีนางอลิสา ภู่ชอุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ทูลเกล้าถวายหนังสือ มิวเซียมสยาม

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 มิวเซียมสยาม ภายในอาคารมีการจัดพื้นที่ภายในจัดแสดง 17 ห้อง นิทรรศการ เรียนรู้ร้อยเรียงในชื่อ นิทรรศการถาวร "เรียงความประเทศไทย" ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่

 1. เบิกโรง (Immersive Theater)
 2. ไทยแท้ (Typically Thai)
 3. เปิดตำนานสุวรรณภูมิ (Introduction to Suvarnabhumi)
 4. สุวรรณภูมิ(Suvarnabhumi)
 5. พุทธิปัญญา (Buddhism)
 6. กำเนิดสยามประเทศ (Founding of Ayutthaya)
 7. สยามประเทศ (Siam)
 8. สยามยุทธ์ (War Room)
 9. แผนที่ ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ (Map Room)
 10. กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา (Bangkok, New Ayutthaya)
 11. ชีวิตนอกกรุงเทพฯ (Village Life)
 12. แปลงโฉมสยามประเทศ (Change)
 13. กำเนิดประเทศไทย (Politics & Communications)
 14. สีสันตะวันตก (Thailand and the World)
 15. เมืองไทยวันนี้ (Thailand Today)
 16. มองไปข้างหน้า (Thailand Tomorrow)
 17. ตึกเก่าเล่าเรื่อง

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการ ห้องสีสันตะวันตก โดยมีนางสาวพธู คูศรีพิทักษ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อนิทรรศการ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ห้องสยามประเทศ โดยมีนายสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

การแสดง ชุด นาคดึกดำบรรพ์ การกวนเกษียรสมุทรตำนานสุวรรณภูมิ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

นักเรียนโรงเรียนราชินีรอรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณทางเข้าอาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร เรียงความประเทศไทย ห้องกำเนิดสยามประเทศ โดยมีนางสาวจุลดา มีจุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ถวายรายละเอียดของเนื้อหาการจัดแสดง

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กราบทูลถวายรายงาน ความเป็นมาการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

การแสดงโขน ชุด นาคดึกดำบรรพ์ การกวนเกษียรสมุทรตำนานสุวรรณภูมิ โดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการห้อง กรุงเทพฯใต้ฉากกรุงศรี นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดตั้งพิพิธภณฑ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

นางจินตนา ธีรวารกูล ทูลเกล้าถวาย มาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพฯ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

ผลลัพธ์ 1 to 20 of 2211