Showing 3 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
กิจกรรมมิวเซียมสยาม Sub-file
Print preview View:

แผ่นพับ

แผ่นพับจากงาน Night at the Museum ครั้งที่ 9
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 - 22.00 น.

โดยภายในงานมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่

 1. สามเกลอเจอสามยอด
 2. สามเกลอเจอพาหุรัด
 3. สามเกลอเจอวังบูรพา
 4. ฉายาสยาม
 5. พระนคร ON THE MOVE

กติกาการร่วมสนุก

 1. รับพาสปอร์ตที่จุดลงทะเบียน
 2. ร่วมสนุกกับกิจกรรมตามบูธต่างๆ เพื่อรับตราประทับ
 3. สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 4. แสดงตราประทับ และ หน้าจอแบบสอบถาม รับฟรีของที่ระลึก

เกม

เกมโมเดลกระดาษ มี 4 รูปแบบ คือ

 1. รูปรองเท้าส้นสูงสีม่วง
 2. รูปรองเท้าส้นสูงสีแดง
 3. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล
 4. รองเท้าผ้าใบสีน้ำเงิน
  จากงาน Night at the Museum ครั้งที่ 9 วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 - 22.00 น.

กรอบรูป

ของที่ระลึกจากงาน Night at the Museum ครั้งที่ 9 ตอน สามเกลอ (พล-นิกร-กิมหงวน) เจอ 3 ย่าน (สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด)
มี 2 รูปแบบ คือ

 1. กรอบรูปแบบแนวตั้ง
 2. กรอบรูปแบบแนวนอน