Showing 32 results

Archival description
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ
Print preview View:

21 results with digital objects Show results with digital objects

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ

สูจิบัตรนิทรรศการ จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ของว่างชาววัง รูปสวยรวยรส

แผ่นพับงาน ของว่างชาววัง รูปสวยรวยรส

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร กิจกรรม Museum Festival 2012 : สี-สรรค์-ปราชญ์-เปรื่อง

สูจิบัตร มิวเซียมเฟสติวัล "รวมมิตร...พิพิธภัณฑ์ภาคใต้" 21-23 กันยายน 2555

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1

สูจิบัตรเกี่ยวกับนิทรรศการท่าเตียน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร กิจกรรม Night at the Museum IV: ตอน มิวเซียมกินได้ “กินข้างทาง...นั่งข้างวัง”

สูจิบัตร มิวเซียมกินได้ "กินข้างทาง นั่งข้างวัง" 20-22 ธันวาคม 2556

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร กิจกรรม Museum Festival 2015 : "ข้าว เกลือ โลหะ"

"ข้าว เกลือ โลหะ" นิทรรศการ มิวเซียม เฟสติวัล จัดแสดง 16-18 กรกฏาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด กวัก ด้าย กี่ ถักทอเรื่องราว ไน ผืนผ้า

สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว " กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ไน ผืนผ้า "

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

เข็มกลัดที่ระลึก นิทรรศการ ชุด สืบจากส้วม (พ.ศ. 2553)

ของที่ระลึกนิทรรศการ สืบจากส้วม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด ชาวนานักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง

สูจิบัตรนิทรรศการ Know-How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด Ola Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส

สูจิบัตร 500 ปี ไทย-โปรตุเกส ปฏิบัติการสุดขอบฟ้า เพื่ออำนาจ เงินตรา หรือศรัทธาแห่งพระเจ้า?

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด นิเวศวัฒนธรรมไตรภาค

สูจิบัตร นิทรรศการนิเวศวัฒนธรรมไตรภาค

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

โปสเตอร์ กิจกรรม Museum inFocus : บ่น (นอกห้อง) เรียน สำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์

Museum in Focus : บ่น (นอกห้อง) เรียน สำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ณ ห้องคลังความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จัดวันที่ 6 พฤษภาคม - 3 กรกฏาคม 2558

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

หนังสือ แนวคิดสถาบันและสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

แนวคิดสถาบันและสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

บัตรเชิญ นิทรรศการ ชุด เครื่องรางของขลัง (พ.ศ. 2553)

บัตรนิทรรศการ เครื่องรางของขลัง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด เรื่องหนักหัว

สูจิบัตร นิทรรศการเบาเบากับนานาประดิษฐกรรมสวมกบาล

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร นิทรรศการ ชุด ปริศนาแห่งลูกปัด

สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว ปริศนาแห่งลูกปัด

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร กิจกรรม Night at the Museum V: ตอน ปลุกยักษ์

ปลุกยักษ์ ปลุกตำนานแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ สู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ (สูจิบัตรงาน Night at the museum ครั้งที่ 5)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

สูจิบัตร กิจกรรม Museum Family : เครื่องปั้นดินเผาจีน สมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้งสำเภากางใบ

สูจิบัตร "เครื่องปั้นดินเผาจีน สมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้งสำเภากางใบ"

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

Results 1 to 20 of 32